วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

THE 卐 AUDITON 卐 ROUND 卐 2


TOP 20
29 Contestants >>>>> 20 Contestants (Audition Round 2)

1 ความคิดเห็น:

innocence กล่าวว่า...

หอยจี่แล้วการ์ตุนล่ะ เมื่อไรจะลงให้จบ