วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

THE 卐 AUDITON 卐 ROUND 卐 2


TOP 20
29 Contestants >>>>> 20 Contestants (Audition Round 2)

AUDITION●卐●AFNTM●卐●CYCLE4
29 Contestants