วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

The Expensive Love "สาวไฮโซพิชิตรัก"


Page 6

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

The Expensive Love "สาวไฮโซพิชิตรัก"


Page 5

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

The Expensive Love "สาวไฮโซพิชิตรัก"


Page4

The Expensive Love "สาวไฮโซพิชิตรัก"


Page 3

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

The Expensive Love "สาวไฮโซพิชิตรัก"


Page 2

The Expensive Love "สาวไฮโซพิชิตรัก"


COVER